ANIOŁOWIE BHP

BHP i ppoż w firmie od A do Z. Kompleksowa obsługa dla firm – szkolenia wstępne i okresowe, nadzór, ocena ryzyka zawodowego, koordynacja, audyty.

icons8 audit 100 ANIOŁOWIE BHP

Audyty systemów zarządzania

Sprawdzenie zgodności stosowanych rozwiązań i procedur oraz stanu faktycznego z wymogami odnośnych regulacji (PN 18001: 2004 i obowiązujące przepisy).

icons8 high risk 100 ANIOŁOWIE BHP

Ocena ryzyka zawodowego

Niniejsza podstrona zawiera informację, która jest przekazywana pracodawcom na szkoleniach, organizowanych przez wszystkie Okręgowe Inspektoraty Pracy w ramach prowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy kampanii informacyjno-promocyjnej Ocena Ryzyka Zawodowego. Na potrzeby takich szkoleń opracowano jednolity moduł szkoleniowy (dla całego Kraju) w formie prezentacji PowerPoint o treści przedstawionej niżej.

więcej o ocenie ryzyka zawodowego »

icons8 handshake 100 ANIOŁOWIE BHP

Outsourcing BHP

Świadczymy wysoko wyspecjalizowane usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez sprawowanie stałego nadzoru nad warunkami pracy, jako służba zewnętrzna (outsourcing) i etatowa. W naszej działalności wykonujemy wszelkie czynności wynikające z obowiązujących przepisów, zarówno w ramach umów stałych), jak jednorazowych zleceń.

icons8 test 100 ANIOŁOWIE BHP

Audyty warunków pracy

Przeprowadzanie kompleksowego przeglądu stanowisk pracy oraz dokumentacji firmy z obszaru bhp i sporządzenie raportów.

icons8 document 100 ANIOŁOWIE BHP

Dokumentacja powypadkowa

Udział w pracy zespołu powypadkowego powołanego u zleceniodawcy, oględziny miejsca wypadku, kontakt ze służbami państwowymi, konsultacje z lekarzami, opracowanie protokołów i kart, proponowanie zaleceń profilaktycznych, dokumentacja dla ZUS i GUS. Opracowania dokumentacji przekrojowej, na podstawie danych kilkuletnich, dla celów profilaktyki.

icons8 worker 100 ANIOŁOWIE BHP

Stały nadzór BHP

Pełnienie zadań służby bhp w formie zapewniającej przestrzeganie przez zleceniodawcę wymogów przepisów, co służy ograniczeniu ryzyka wypadków przy pracy, w tym przede wszystkim: bieżące doradztwo w zakresie interpretacji przepisów, przeprowadzanie systematycznych kontroli stanu warunków pracy, opracowywanie dokumentacji powypadkowej, udział w reprezentowaniu klienta przed organami kontroli państwowej nad warunkami pracy (PIP, PIS, UDT i inne), przygotowywanie dokumentacji wewnętrznej z obszaru bhp.

Nadzór BHP, szkolenia wstępne bhp, szkolenia okresowe bhp dla wszystkich grup pracowniczych, ocena ryzyka zawodowego, prowadzenie postępowań powypadkowych, tworzenie wymaganej dokumentacji, opracowanie instrukcji stanowiskowych, opracowani instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

foot ANIOŁOWIE BHP

Nadzór BHP, szkolenia wstępne bhp, szkolenia okresowe bhp dla wszystkich grup pracowniczych, ocena ryzyka zawodowego, prowadzenie postępowań powypadkowych, tworzenie wymaganej dokumentacji, opracowanie instrukcji stanowiskowych, opracowani instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.