Koordynacja BHP

Odrębną usługą jaką świadczymy dla naszych klientów jest pełnienie funkcji KOORDYNATORA BHP podczas budowy, remontu czy też inwestycji. Zajmujemy się wtedy obsługą budowy pod względem BHP i Ppoż. Opiniujemy wymagany plan BIOZ oraz konieczne procedury i formularze. Obejmujemy teren budowy codzienną kontrolą i weryfikacją wszystkich pracowników – w tym podwykonawców. Uczestniczymy w odbiorach i komisjach BHP. Nasi pracownicy posiadają wymagane uprawnienia, ukończone szkolenia i zdobyte certyfikaty. Na potrzeby KLIENTA oferujemy przejęcie zadań i obowiązków Koordynatora BHP na czas trwania budowy, w tym:

  • opiniowanie planu BIOZ Generalnego Wykonawcy oraz udział w opracowaniu procedur i wytycznych obowiązujących wszystkich podwykonawców podczas trwania budowy,
  • sprawdzenie i akceptacja dokumentacji (planów BIOZ i method statment) wszystkich firm podwykonawczych oraz dopuszczenie ich do pracy,
  • bieżąca kontrola (inspekcja) placu budowy pod kątem bezpieczeństwa pracy,
  • raportowanie,
  • szkolenia,
  • działania prewencyjne ograniczające potencjalne źródła zagrożeń,
  • nadzór i koordynacja firm podwykonawczych,
  • uczestnictwo w kontrolach zewnętrznych organów nadzoru PIP, PSP,
  • doradztwo i wsparcie dla kierowników projektów.

Nadzór BHP, szkolenia wstępne bhp, szkolenia okresowe bhp dla wszystkich grup pracowniczych, ocena ryzyka zawodowego, prowadzenie postępowań powypadkowych, tworzenie wymaganej dokumentacji, opracowanie instrukcji stanowiskowych, opracowani instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

foot Koordynacja BHP

Nadzór BHP, szkolenia wstępne bhp, szkolenia okresowe bhp dla wszystkich grup pracowniczych, ocena ryzyka zawodowego, prowadzenie postępowań powypadkowych, tworzenie wymaganej dokumentacji, opracowanie instrukcji stanowiskowych, opracowani instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.