Nadzór BHP, szkolenia wstępne bhp, szkolenia okresowe bhp dla wszystkich grup pracowniczych, ocena ryzyka zawodowego, prowadzenie postępowań powypadkowych, tworzenie wymaganej dokumentacji, opracowanie instrukcji stanowiskowych, opracowani instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

foot Przykładowa strona

Nadzór BHP, szkolenia wstępne bhp, szkolenia okresowe bhp dla wszystkich grup pracowniczych, ocena ryzyka zawodowego, prowadzenie postępowań powypadkowych, tworzenie wymaganej dokumentacji, opracowanie instrukcji stanowiskowych, opracowani instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

icons8 audit 100 Przykładowa strona

Audyty systemów zarządzania

icons8 high risk 100 Przykładowa strona

Ocena ryzyka zawodowego

icons8 handshake 100 Przykładowa strona

Outsourcing BHP

icons8 test 100 Przykładowa strona

Audyty warunków pracy

icons8 document 100 Przykładowa strona

Dokumentacja powypadkowa

icons8 worker 100 Przykładowa strona

Stały nadzór BHP